Lekarstwa czy psychoterapia?

Lekarstwa czy psychoterapia?

Materiał, który właśnie czytasz to jest nie reklamówka o całkowicie jednostronnym przekazie. A więc pytanie zadane w tytule jest jak najbardziej zasadne. Farmakoterapia (leki) czyli metoda stosowana z zasady przez współczesnych psychiatrów przy dzisiejszych osiągnięciach nauki daje dość szybko w miarę zadowalające wyniki. Ale… ma jedną wadę.

Poza tak zwanymi efektami ubocznymi po odstawieniu leków – choroba, zły nastrój, pesymizm – dość często ponownie powraca. Dlatego w wypadku psychiatrii mówimy najczęściej o zaleczeniu choroby.

Psychoterapia  z kolei choć wymaga znacznie silniejszej współpracy terapeuty i pacjenta gdy odniesie pożądany skutek (a przy wielusetletnim doświadczeniu i wciąż kontynuowanych badaniach – ten skutek osiągamy w ogromnej większości wypadków) – jest znacznie bardziej trwała.

Dlatego w wypadku psychoterapii mówimy najczęściej o wyleczeniu choroby. Dlatego w wielu (nie we wszystkich) przypadkach tak ważna jest współpraca między psychologiem psychoterapeutą a lekarzem psychiatrą.